Zamiast wysypiska śmieci nowa ulica

8 października 2008 r. podpisane zostało porozumienie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg na budowę ul. Strażackiej od ZUSOK do ul. Chełmżyńskiej. Na tym odcinku powstanie jezdnia o dwóch pasach ruchu - po jednym w każdym kierunku, chodnik i ścieżka rowerowa. Ulica będzie wygodnym połączeniem Targówka z Rembertowem, pozwalającym na ominięcie centrum Pragi.

Zanim jednak ZRiKD przystąpi do robót drogowych, czeka go olbrzymia praca związana z... wywiezieniem od lat gromadzonych tu śmieci. Okoliczne tereny są gigantycznym wysypiskiem, na którym można znaleźć każdego rodzaju śmieci, m. in. złom samochodowy, gruz, papę, ale też niebezpieczne odpady, jak azbest, pojemniki z resztkami klejów i środków chemicznych.

Uprzątanie terenu rozpocznie się po wybraniu przez ZRiKD w przetargu firmy, która podejmie się tego zadania. Już po częściowym oczyszczeniu Zakład przystąpi do prac drogowych. Potem prace porządkowe i drogowe będą prowadzone jednocześnie.