Wykonawca węzła Marsa wybrany

15 października 2008 r. w przetargu na budowę węzła Marsa wybrana została oferta konsorcjum: Warbud,  Pol - Aqua, Eurovia Polska, Eurovia Niemcy. Za wybudowanie węzła konsorcjum zaproponowało cenę 124 737 111 zł.
Zgodnie z prawem zamówień publicznych, pozostali oferenci mogą w ciągu siedmiu dni złożyć protest dotyczący wyników przetargu. Ponadto przy zamówieniach na kwotę przekraczającą 20 mln euro prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadza kontrolę dokumentacji przetargowej. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Węzeł Marsa zostanie wybudowany w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.