Wybrzeże Helskie i Szczecińskie wraz z murem przeciwpowodziowym gotowe

Prace budowlane na Wybrzeżach Helskim i Szczecińskim dobiegają końca. Jeszcze dzisiaj około południa otwarty zostanie trzeci z pasów ruchu. Oznacza to, że możliwy będzie już przejazd pełną szerokością jezdni, czyli jednym pasem w kierunku centrum i dwoma pasami w kierunku mostu Gdańskiego. Od dzisiaj dostępne będą też nowe chodniki i drogi rowerowe, które powstały po obydwu stronach jezdni. Uruchomienie dodatkowych sygnalizacji świetlnych ułatwi pieszym i rowerzystom bezpieczne przemieszczanie się w rejonie praskiego nabrzeża Wisły.

Kluczowym elementem realizowanej inwestycji była budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w postaci muru oporowego wzdłuż praskiego wybrzeża. Mur połączony został z bramą przeciwpowodziową u wejścia do Portu Praskiego i z wałem Golędzinowskim po północnej stronie mostu Gdańskiego. Dzięki temu zabezpieczenie przeciwpowodziowe Pragi-Północ zyskało ciągłość.

Prace objęły także rozbudowę ul. Wybrzeże Szczecińskie i Helskie na odcinku o długości 2,2 km od rejonu ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Zachowana została dotychczasowa liczba pasów ruchu, czyli jeden w kierunku centrum miasta i dwa w kierunku mostu Gdańskiego. W weekendy i święta prawy pas od strony ZOO będzie udostępniany do parkowania. Inwestycja w wysokim stopniu uwzględniła potrzeby rowerzystów i pieszych. Powstały obustronne drogi rowerowe oraz chodniki powiązane ze ścieżką oraz terenami rekreacyjnymi nad Wisłą. Wybudowane zostały dodatkowe przejścia przez jezdnię i nowa kładka pieszo-rowerowa nad kanałem Portu Praskiego, która pozostanie na razie wyłączona z ruchu. Do jej otwarcia konieczne jest uzyskanie decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

Wzdłuż drogi sadzonych jest ponad 40 tys. krzewów i bylin takich jak m.in.: irga szwedzka, trzmielina Fortune’a, trzcinnik ostrokwiatowy lilak Meyera, barwinek pospolity i rozchodnik okazały. Przybędzie także 120 nowych drzew, wśród których dominują dęby szypułkowe, lipy srebrzyste oraz graby pospolite. Mur przeciwpowodziowy obsadzony został sadzonkami bluszczu pospolitego.

Umowa zawarta w styczniu 2020 r. na kwotę 76 mln zł z firmą SKANSKA przewidywała zakończenie inwestycji w przeciągu 24 miesięcy. W najbliższych dniach będą jeszcze trwały nasadzenia zieleni i prace porządkowe.