Wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich

W dniach 10 i 13 października 2008 r. zostały złożone cztery wnioski o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych.
Są to następujące inwestycje:


1. Przebudowa al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Dolina Służewiecka do skrzyżowania z ul. Sobieskiego o długości ok. 1,8 km (droga powiatowa klasy G).                   
Al. Wilanowska jest jedną z głównych ulic Warszawy relacji wschód - zachód, umożliwiającą dojazd od strony Konstancina do centrum Warszawy.
W ramach projektu przewiduje się:
- budowę jezdni północnej i przebudowę południowej, z których każda będzie miał po dwa pasy z poszerzeniami na skrzyżowaniach i zjazdach
- przebudowę skrzyżowania z ul. Sobieskiego wraz z budową odcinka al. Rzeczypospolitej
- budowę ekranów akustycznych
- wycinkę i nasadzenie drzew
- wprowadzenie  wzdłuż jezdni zieleni izolacyjnej zmniejszającej hałas
- budowę kanalizacji deszczowej z węzłem oczyszczania i retencji wód w rejonie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego
- przebudowę i regulację Potoku Służewieckiego na odcinku 250 m.


2. Budowa drugiej jezdni al. Wilanowskiej na odcinku od ul. Wołoskiej do al. Niepodległości o długości ok. 1,3 km (droga powiatowa główna klasy G).
Realizacja inwestycji obejmuje:
- przebudowę istniejącej jezdni
- budowę drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu z zatokami autobusowymi, chodnikami po obu stronach i ścieżkami rowerowymi.


3. Budowa al. Rzeczypospolitej od al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej bis - będzie to droga powiatowa klasy zbiorczej o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku na długości 1,4 km. Pas dzielący jezdnie umożliwi w przyszłości realizację linii tramwajowej. Przewidziano nasadzenia zieleni izolacyjnej, budowę ścieżek rowerowych, chodników z odwodnieniem i wykonanie odprowadzenia ścieków  do dwóch niezależnych systemów kanalizacyjnych. Projekt zakłada realizację połączenia szybko rozwijającej się dzielnicy Wilanów  z centrum Warszawy.

4. Przebudowa ul. Poleczki na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Osmańskiej - jako droga główna ma przed wszystkim zapewnić połączenie alternatywne z portem lotniczym Okęcie dla dzielnic południowych i wschodnich.Wybudowane zostały  dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, chodniki, ścieżki rowerowe.