Weekendowe zmiany na Żołnierskiej

Dziś około godz. 22.00 zamknięta zostanie wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej od skrzyżowania z ul. Marsa do wiaduktu nad linią PKP. Przez weekend ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na tym odcinku ul. Żołnierskiej jezdnią zachodnią.

Wprowadzana zmiana umożliwi ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na fragmencie wschodniej jezdni ul. Żołnierskiej. W tym czasie nie będzie możliwy skręt z ul. Żołnierskiej w lewo w ul. Marsa oraz z ul. Marsa od strony Rembertowa w prawo w ul. Żołnierską.

W poniedziałek 15 kwietnia ok. godz. 5.00 ruch powróci na wschodnią jezdnię ul. Żołnierskiej i jednocześnie obydwie jezdnie na odcinku od ul. Marsa do wiaduktu nad linią PKP zostaną zwężone o jeden pas ruchu. Umożliwi to dokończenie prac przy nasypach drogi.