Utwardzamy drogi gruntowe

Od pięciu lat realizowany jest program poprawy jakości dróg nieutwardzonych w Warszawie. Dzięki programowi wiele dróg gruntowych, często z głębokimi koleinami, a po opadach deszczu nieraz nieprzejezdnych, uzyskało asfaltową lub betonową nawierzchnię. Drogi do remontu zgłaszają burmistrzowie dzielnic.

Od początku działania programu zainteresowanie nim było bardzo duże – władze dzielnic zgłosiły do naprawy ok. 450 ulic. Nie wszystkie jednak mogły być zakwalifikowane do programu, obowiązują bowiem określone kryteria. Droga musi być własnością miasta, mieścić się w granicach istniejącego pasa drogowego, jej długość nie może przekraczać 1 km, nie może być też ujęta w planach inwestycyjnych dzielnicy lub miasta.

Remonty przeprowadzane są bardzo szybko, zazwyczaj trwają kilka tygodni. Dzięki temu utwardzoną nawierzchnię w ramach programu zyskało już ok. 150 ulic w trzynastu dzielnicach. Niejednokrotnie są to krótkie odcinki, mające jednak niebagatelne znaczenie dla okolicznych mieszkańców. Według naszych zamierzeń, nowa nawierzchnia pojawi się w tym roku na 17 kolejnych ulicach w Rembertowie, Włochach, Wilanowie, Wesołej, na Białołęce i Targówku. Na Daleszyckiej, Bylicowej, Dzięgielowej i Mrówczej prace już się zakończyły. Corocznie na poprawę jakości dróg gruntowych miasto przeznacza 5,5- 12,5 mln zł , w tym roku będzie to 6 mln zł.