Umowa na rozbudowę ul. Łodygowej podpisana

Wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA podpisaliśmy umowę na realizację dwóch inwestycji: rozbudowę ul. Łodygowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej w pasie drogowym ul. Łodygowej. Prace wykona konsorcjum, którego liderem jest firma Balzola Polska Sp. z o.o. Koszt robót budowlanych to ok. 36,2 mln zł. Firma udzieli na wykonane prac siedmioletniej rękojmi. Inwestycje mają być gotowe wraz z końcem 2018 r. 

Rozbudowa drogi obejmie odcinek ul. Łodygowej o długości ok. 1700 m - od skrzyżowania z ul. Radzymińską do granicy z Ząbkami. Przebudowane będzie także skrzyżowanie ul. Radzymińskiej z ul. Młodzieńczą i Łodygową. Po rozbudowie ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.  Dodatkowe pasy będą występować w rejonie skrzyżowań. Pomiędzy jezdniami posadzona zostanie zieleń. Obsługa obiektów i posesji sąsiadujących z drogą ma się odbywać m.in. poprzez jezdnie serwisowe, połączone na skrzyżowaniach z jezdniami głównymi ul. Łodygowej.

Wzdłuż ulicy przewidziano budowę obustronnych chodników z płyt betonowych oraz dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej. Projekt przewiduje także, poza budową przystanków przy ul. Łodygowej, budowę przystanku autobusowego przy ul. Potulickiej.

Realizacja inwestycji oznacza poprawę warunków ruchu na drodze oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Pierwsze prace w terenie ruszą we wrześniu.