Umowa na przebudowę ulicy Marsa podpisana

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor na przebudowę ulicy Marsa pomiędzy ulicami Naddnieprzańską i Żołnierską. Wykonawca zrealizuje prace w przeciągu 18 miesięcy, a koszt przebudowy wyniesie 71 milionów złotych.

Zakres prac przewiduje budowę dwóch nowych wiaduktów, zlokalizowanych po obu stronach istniejącej obecnie przeprawy nad linią kolejową. Wraz z jezdnią powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne o wysokości 5 metrów. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe i nowe skrzyżowanie z ulicą Chełmżyńską. Przebudowany będzie także fragment ulicy Marsa od ulicy Chełmżyńskiej do ulicy Żołnierskiej. Ze względu na geometrię nowych wiaduktów, w trakcie prac budowlanych przewiduje się stopniową rozbiórkę istniejących obiektów.

W najbliższych tygodniach wykonawca ma za zadanie uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz harmonogram prac.

Więcej na temat inwestycji: www.zmid.waw.pl/index.php