Umowa na budowę wiaduktów w ul. Andersa podpisana

Nowe wiadukty w ul. Andersa za kwotę 79.074.548 zł wybuduje konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Umowa przewiduje zakończenie prac w przeciągu 24 miesięcy od podpisania umowy.

Obecnie w ul. Andersa piesi i kierowcy korzystają z tymczasowej przeprawy mostowej. Zły stan starych wiaduktów nie pozwalał bowiem na ich dłuższą eksploatację. Wykonawca wybrany w przetargu rozpocznie swoje prace od strony Dworca Warszawa Gdańska, budując pierwszy z zaprojektowanych 3 obiektów. Kiedy pierwszy wiadukt będzie gotowy, ruch samochodowy zostanie na niego skierowany i rozpocznie się demontaż przeprawy tymczasowej, a następnie budowa 2 pozostałych wiaduktów. Przez cały czas trwania budowy możliwy będzie przejazd ul. Andersa.