Umowa na budowę tunelu w Międzylesiu podpisana

Dziś została podpisana umowa na przebudowę ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej, oraz budowę tunelu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin. Prace, które za 87 mln zł wykona firma Strabag, zakończone zostaną w listopadzie 2016 r.

Inwestycja obejmuje ul. Zwoleńską i Żegańską na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej. W zakresie prac jest również niezbędna przebudowa odcinków ulic: Patriotów, Szpotańskiego, Dworcowej i Mrówczej.

Długość rozbudowywanego odcinka wynosi 827 m, z czego 560 m to droga, która przebiegnie po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie 80-metrowy tunel pod torami linii kolejowej Warszawa-Lublin, zastępujący istniejący przejazd w poziomie torów kolejowych. Po zakończeniu budowy tunelu przejazd naziemny zostanie zamknięty.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa podziemne przejścia dla pieszych - pod torami kolejowymi i jezdniami Patriotów i Szpotańskiego, oraz w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer.

Ulice Zwoleńska i Żegańska od Mrówczej do Dworcowej będą miały nowy przebieg, na dalszym odcinku, do ul. Pożaryskiego przebieg jezdni wróci w ślad istniejący. Na odcinku o nowym przebiegu jezdnia poprowadzona będzie szerokim łukiem po stronie północnej na terenach mniej intensywnie zabudowanych.

Istniejące odcinki ul. Zwoleńskiej od Mrówczej do Patriotów i Żegańskiej od Szpotańskiego do Dworcowej służyć będą jako połączenia nowych jezdni z ulicami biegnącymi wzdłuż torów kolejowych. Ulice te będą obsługiwały przyległe do nich posiadłości.

Skrzyżowania ulic - Zwoleńskiej i Mrówczej, Zwoleńskiej i Patriotów, Patriotów, Szpotańskiego i Żegańskiej, Żegańskiej i Dworcowej, Pożaryskiego i Żegańskiej - wybudowane zostaną jako ronda. Wyjątkiem jest skrzyżowanie południowego wlotu ul. Mrówczej z ul. Zwoleńską.

Ponadto wybudowane zostaną ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, kolektor MPWiK. Do prac drogowych zostaną zastosowane tzw. ciche nawierzchnie z dodatkiem miału gumowego.