Umowa na budowę Traktu Lubelskiego

Podpisaliśmy umowę z konsorcjum, którego liderem jest firma Balzola Polska Sp. z o.o. na rozbudowę ul. Trakt Lubelski pomiędzy ulicami Zwoleńską i Borowiecką. Koszt robót budowlanych to 23 577 696,95 zł, w tym prace MPWiK 515 877,94 zł. Przygotowany projekt przewiduje m.in. rozbiórkę starej jezdni na odcinku o długości około 1800 m i budowę nowej jezdni w tej samej lokalizacji. Przebudowany zostanie chodnik po wschodniej stronie drogi, a po stronie zachodniej wybudowany nowy chodnik i droga rowerowa. Prace obejmą również przebudowę sieci urządzeń podziemnych, budowę kanalizacji oraz posadzenie roślin.

Wykonawca ma na wykonanie zadania 18 miesięcy.