Umowa na budowę Czerniakowskiej-bis podpisana

Podpisaliśmy dzisiaj umowę na budowę ul. Czerniakowskiej- bis (al. Polski Walczącej), która połączy ul. Czerniakowską na wysokości ul. Nehru z Trasą Siekierkowską i ul. Wolicką. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga o długości ok. 1,9 km. Wzdłuż ulicy wybudowane zostaną chodniki, drogi rowerowe, posadzona będzie zieleń. Pomiędzy jezdniami, na odcinku od ul. Grupy AK „Kampinos” do ul. Batalionu AK "Bałtyk", powstanie rezerwa na trasę tramwajową. Do czasu budowy trasy w tym miejscu wytyczone zostaną buspasy. Wraz z nową drogą wybudowany zostanie także wodociąg i kanalizacja sanitarna. Prace wykona firma Budimex za kwotę 39,5 mln zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 18 miesięcy i będzie objęte 7-letnią gwarancją.