Ulice Żołnierska i Marsa gotowe. Otwarcie ostatnich odcinków w poniedziałek

Od poniedziałku 2 września otwarte będą obydwie jezdnie ul. Żołnierskiej, nowe drogi rowerowe biegnące po obydwu stronach ulicy oraz kładka dla pieszych przy osiedlu Wygoda. Znikną także zwężenia na nowych wiaduktach i estakadzie w ul. Marsa. Kierowcy będą mogli wjechać na estakadę do skrętu w ul. Żołnierską nie tylko z Trasy Siekierkowskiej, ale również od strony ronda I. Mościckiego (zjazd w rejonie ul. Naddnieprzańskiej).
Skręt w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa odbywać się będzie nadal w poziomie terenu. Obecnie powstaje projekt drugiej estakady, umożliwiającej bezkolizyjny skręt w ul. Marsa. Jej budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu rozpocznie się w piątek, 30 sierpnia ok. godz. 22.00 i potrwa cały weekend.

Przebudowa ul. Marsa i Żołnierskiej prowadzona była na odcinku ok. 5 km. Wybudowane zostały dwie dwupasowe jezdnie ul. Żołnierskiej oraz dziesięć obiektów inżynierskich, w tym wiadukty w ul. Marsa, estakada do skrętu w lewo z ul. Marsa w ul. Żołnierską, wiadukty w ul. Żołnierskiej, kładka dla pieszych, a także przejścia dla zwierząt leśnych.

W ramach inwestycji posadzono także 198 drzew (głównie brzóz brodawkowatych), 387 krzewów (głównie róż) oraz pnącza winobluszczu pięciolistkowego.