Tymczasowe wiadukty w ul. Andersa

W związku ze złym stanem wiaduktu w ul. Andersa i ryzykiem jego zamknięcia, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych zlecił w 2008 r. wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wybudowania w tym miejscu tymczasowych wiaduktów. Gotowe opracowanie trafiło do ZMID w pierwszych dniach lutego. Zgodnie z ustaleniami ekspertów budowa takiej przeprawy jest możliwa.

Tymczasowe konstrukcje mają umożliwiać zarówno ruch samochodów osobowych, jak i autobusów komunikacji miejskiej. Cała przeprawa będzie się składała z dwóch mostów (nad ulicą Słomińskiego oraz nad koleją) wybudowanych 2 m nad obecnie istniejącym wiaduktem. Tymczasowa jezdnia będzie miała ok. 8 m szerokości, co pozwoli zachować dotychczasowe warunki drogowe, czyli po jednym pasie w każdym kierunku.

W pierwszej kolejności zamknięty będzie obecnie wykorzystywany obiekt. Następnie rozpocznie się budowa wiaduktów tymczasowych i udostępnienie ich dla ruchu drogowego.

Po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, rozpocznie się realizacja projektu trzech nowych wiaduktów. Pierwszy powstanie wiadukt od strony Dworca Warszawa Gdańska. Po jego wybudowaniu ruch drogowy zostanie przełączony na nowy obiekt. Wiadukt tymczasowy zostanie wówczas zdemontowany i rozpocznie się budowa dwóch pozostałych wiaduktów- drogowego oraz tramwajowego w miejscu obecnie istniejącej trasy tramwajowej.

Możliwe są dwie koncepcje zorganizowania ruchu pieszego. Pierwsza przewiduje pozostawienie do dyspozycji pieszych chodnika na istniejącym wiadukcie, druga do której się skłaniamy, to wyposażenie tymczasowych konstrukcji we wsporniki chodnikowe.

Obecnie Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przygotowuje zamówienie na budowę tymczasowej przeprawy mostowej. Chcemy, aby prace rozpoczęły się jak najszybciej. Koszt oraz termin realizacji będą znane po wyłonieniu firmy, która podejmie się tego zadania.