Trakt Lubelski gotowy

1 czerwca ok. godz. 19.00 otwarty zostanie ostatni odcinek przebudowanej ul. Trakt Lubelski – od ul. Borków do ul. Skalnicowej. Oznacza to, że cała ulica będzie już przejezdna. Umowa zawarta w grudniu 2018 r. z wykonawcą prac, firmą Balzola Polska Sp. z o.o.,  przewidywała zakończenie inwestycji do połowy czerwca 2020 r. i termin ten został dotrzymany.
Trakt Lubelski jest jednym z najstarszych szlaków komunikacyjnych na terenie Warszawy. Przebudowa odcinka drogi od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej rozpoczęła się wiosną 2019 r.  
Zrealizowana inwestycja objęła budowę nowej jezdni o długości ok. 2 km, zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, przebudowę istniejącego chodnika po stronie wschodniej oraz wybudowanie nowego chodnika i drogi rowerowej po stronie zachodniej. Powstał także skuteczny system odprowadzania wody opadowej z drogi, wybudowane zostały: nowe oświetlenie uliczne, azyle na przejściach dla pieszych oraz zatoki autobusowe. Istotnym elementem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej. Pojawiła się także nowa zieleń: krzewy, kwiaty i trawniki.