Tańsze wiadukty w ul. Andersa

W przetargu na budowę nowych wiaduktów w ul. Andersa (nad koleją oraz nad ul. Słonimskiego) wpłynęło 9 ofert.

Najniższą cenę- 79 074 578 zł zaproponowało konsorcjum, którego liderem jest PUT Intercor Sp. z o.o. Jest to o 14 000 000 zł mniej od kwoty zarezerwowanej na budowę w budżecie.

Najwyższa cena (110 774 240 zł) to oferta konsorcjum z liderem firmą Intop Tarnobrzeg.

Wszystkie oferty zostaną w najbliższych dniach sprawdzone zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, po czym nastąpi wskazanie najkorzystniejszej z nich. Jeśli w przetargu nie pojawią się protesty, prace przy realizacji projektu rozpoczną się jeszcze w wakacje.

Obecnie w ul. Andersa piesi i kierowcy korzystają z tymczasowej przeprawy mostowej. Zły stan starych wiaduktów nie pozwalał bowiem na ich dłuższą eksploatację. Wykonawca wybrany w trwającym przetargu rozpocznie swoje prace od strony Dworca Warszawa Gdańska, budując pierwszy z zaprojektowanych 3 obiektów. Kiedy pierwszy wiadukt będzie gotowy, ruch samochodowy zostanie na niego skierowany i rozpocznie się demontaż przeprawy tymczasowej, a następnie budowa 2 pozostałych wiaduktów. Prace budowlane będą trwały 24 m-ce od podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. Przez cały czas trwania budowy możliwy będzie przejazd ul. Andersa.

Wykaz ofert, które wpłynęły w przetargu znajduje się w załączniku.