Szkoła przy ul. Koźmińskiej 7 będzie jak nowa

Podpisana została umowa na rozbudowę i modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel SA. Umowa przewiduje realizację inwestycji w ciągu 24 miesięcy. Koszt prac to 36,8 mln zł.

Kompleks budynków SOSW powstał w latach 60. XX wieku. W jego skład wchodzą budynek szkoły i internatu oraz dobudowany w późniejszym okresie łącznik między nimi. Na terenie znajduje się boisko sportowe oraz plac zabaw.

Co się zmieni?

W ramach inwestycji gruntowny remont przejdą obydwa budynki oraz wykonane zostaną niezbędne do ich funkcjonowania przyłącza, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Elewacja budynków zostanie oczyszczona i odświeżona. Wymienione będą także okna i drzwi oraz dobudowane nowe skrzydło, w którym powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym i sanitarnym. Istniejący łącznik zostanie rozebrany i odbudowany w tej samej technologii co sala gimnastyczna. Szkoła zyska nowe boisko i nowy plac zabaw z wielofunkcyjnymi urządzeniami do zabawy.

Zmiany pojawią się także na dziedzińcu. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niedowidzących i niewidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi. Pojawią się m.in.: ścieżka dotykowa składająca się ze znaków poziomych, pasy ostrzegawcze, pętle indukcyjne współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi czy kontrast barwny sąsiadujących ze sobą powierzchni. Zainstalowane zostaną dwie windy oraz podnośnik zlokalizowany w łączniku przy internacie.

Zmodernizowany budynek szkoły przeznaczony będzie dla około 130 uczniów, a w internacie dostępnych będzie 25 miejsc noclegowych. Zwiększy się liczba gabinetów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Ogród na terenie kompleksu zostanie podzielony na strefy, którym przypisano konkretne funkcje. W strefie „Cień dla sportowców” znajdą się rośliny osłaniające od promieni słonecznych. W strefie „Stymulujące krzewy”, rośliny które będzie można wykorzystać do zajęć edukacyjnych np. zajęć techniki czy tworzenia suchych bukietów. Pojawią się również m.in. : szumiąca rabata, strefa motyli czy ptasie obserwatorium. W ogrodzie staną ławki oraz donice do hortiterapii (ogrodoterapia), które zostaną obsadzone roślinnością dostępną na wyciągnięcie ręki, dobraną tak, aby pobudzać zmysły przyszłych użytkowników.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.