Szerzej na Modlińskiej

Od 6 października kierowcy mogą już korzystać z dwujezdniowej ulicy Modlińskiej na odcinku od Aluzyjnej do granicy miasta. Zrealizowane prace to nie tylko budowa nowej jezdni i remont dotychczasowej ale również budowa ścieżki rowerowej, chodników, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. Zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej wzdłuż przebudowanego odcinka trwa instalacja ekranów dźwiękochłonnych, co powoduje czasowe zawężenie jezdni o skrajne pasy ruchu. Zakończenie prac przy budowie ekranów planowane jest w listopadzie.