Słomińskiego zamknięta

W najbliższy weekend odbędzie się montaż konstrukcji stalowej powstających wiaduktów w ulicy Andersa: środkowego i wschodniego. Operacja ta wymaga ustawienia podpór tymczasowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni ulicy Słomińskiego. Konieczne jest w związku z tym czasowe zamknięcie fragmentu ulicy w rejonie Dworca Gdańskiego oraz wstrzymanie ruchu tramwajowego.

W piątek 13 sierpnia ok. 23.30 ruch ze Słomińskiego zostanie skierowany na bjazd prowadzący ulicą Dawidowskiego, tymczasowym przejazdem przez zamkniętą ulicę Andersa, ulicą Bonifraterską do Słomińskiego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę.

Dotychczasowa organizacja ruchu zostanie przywrócona w poniedziałek 16 sierpnia około godz. 4.00.