Skrzyżowanie gotowe

19 maja zakończyły się prace powodujące utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej. Ruch odbywa się już po nowych jezdniach. Czas potrzebny na przebudowę skrzyżowania udało się skrócić o połowę w stosunku do pierwotnych przewidywań.

Roboty realizowane były w ramach pierwszego etapu przebudowy ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej. W ramach inwestycji budowane są także dwa nowe wiadukty w ulicy Marsa zlokalizowane po obu stronach istniejącej obecnie przeprawy nad linią kolejową. Ze względu na geometrię nowych wiaduktów, w trakcie prac budowlanych przewiduje się stopniową rozbiórkę istniejącej przeprawy. Wraz z nowymi jezdniami powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz ekrany akustyczne o wysokości 5 metrów. Wybudowane będą także drogi dojazdowe i przebudowane skrzyżowanie z ulicą Chełmżyńską.