Rozpoczęcie budowy kładki pieszo-rowerowej nad Portem Praskim - zmiany w organizacji ruchu

W związku z rozpoczęciem budowy kładki pieszo-rowerowej nad Portem Praskim, we wtorek 14 kwietnia o godz. 20.00 zamknięty zostanie fragment wschodniej jezdni ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku między skwerem przy pomniku Kościuszkowców a ul. S. Okrzei.

Ruch odbywał się będzie jezdnią zachodnią, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku zoo przejadą na jezdnię zachodnią na wysokości komisariatu rzecznego Policji, a na właściwą jezdnię wrócą przed skrzyżowaniem z ul. S. Okrzei.

W ramach inwestycji wzdłuż Wisły, od rejonu ul. Okrzei do Wybrzeża Puckiego, powstanie zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przebudowana zostanie jezdnia, powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, nowe oświetlenie uliczne oraz zieleń. Po obu stronach drogi zbudowane zostaną chodniki i drogi rowerowe.

Termin zakończenia inwestycji to styczeń 2022 r.