Rozbudowa Wybrzeża Helskiego - dlaczego jest konieczna i co z zielenią?

W czasie powodzi w 2010 r. uszkodzony został wał chroniący tereny Pragi-Północ przed zalaniem. Władze m.st. Warszawy podjęły wówczas decyzję o konieczności budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż Wybrzeża Helskiego. Powstanie ono jako zasadnicza część inwestycji polegającej na rozbudowie Wybrzeża Szczecińskiego i Wybrzeża Helskiego od rejonu ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Mur przeciwpowodziowy połączony zostanie z bramą przeciwpowodziową u wejścia do Portu Praskiego i z wałem Golędzinowskim po północnej stronie mostu Gdańskiego. Dzięki wybudowaniu muru zabezpieczenie przeciwpowodziowe Pragi-Północ zyska ciągłość.

 

Głównym celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego praskiej strony Warszawy, chroniącego w szczególności tereny ZOO oraz powstającej zabudowy mieszkaniowej.

Podczas realizacji inwestycji nieunikniona będzie wycinka zieleni. W decyzji środowiskowej wpisano, że budowa będzie wymagała usunięcia 530 drzew. Na etapie projektowania wycinkę jednak ograniczono do minimum – usuniętych zostanie 497 drzew ze względu na kolizję z inwestycją lub stan zdrowotny roślin. 11 drzew zakwalifikowano do przesadzenia. Drzewa przeznaczone do wycinki, która ma być zrealizowana w lutym 2020 r., znajdują się w większości na terenie gdzie powstanie mur przeciwpowodziowy.

Inwestycja realizowana jest na obszarze, gdzie występuje gęsta sieć instalacji podziemnych. W miejscach jej występowania zaprojektowano zieleń niską, a wszędzie tam, gdzie jest to możliwe posadzone zostaną drzewa. Projekt zieleni uwzględnił ograniczenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz wymagania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji posadzone zostaną 74 nowe drzewa (lipa srebrzysta, dąb szypułkowy, klon jawor), 32 843 sztuki krzewów. Powstanie też 2781 m kw. trawników.

Nowe drzewa to gatunki liściaste, odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne. Krzewy sadzone będą w dużych, kilkugatunkowych grupach, które poza rolą ozdobną mają także pełnić rolę wiatrochronną i pyłochłonną. W większości będą to niskie krzewy ozdobne, o wysokiej odporności na warunki miejskie, czyli m.in. : irga, trzmielina i śnieguliczka.

Rozbudowa Wybrzeża Helskiego, obejmująca budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ma zakończyć się w styczniu 2022 r.

Dodatkowe informacje: www.um.warszawa.pl/aktualnosci/budowa-zabezpieczenia-przeciwpowodziowego-praskiej-cz-ci-stolicy