Przetarg na przebudowę ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie

Do 2 sierpnia czekamy na oferty firm zainteresowanych przebudową ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie od ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy na realizację inwestycji.

Zakres prac obejmie: roboty drogowe, budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w postaci muru oporowego, budowę kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Praskim, posadzenie zieleni, a także przebudowę sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz budowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.

Projekt drogi przewiduje m.in. zachowanie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe), budowę obustronnych dróg rowerowych, a także utrzymanie skrzyżowania ul. Wybrzeże Helskie z ul. Kłopotowskiego oraz przejścia dla pieszych w okolicy mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Zapewnione zostaną także dodatkowe przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach: ul. Wybrzeże Szczecińskie z ul. Okrzei (strona północna) i ul. Wybrzeże Helskie z ul. Ratuszową (strona południowa).

System zabezpieczenia przeciwpowodziowego, który jest częścią inwestycji, polegał będzie na budowie muru oporowego (żelbetowego) wzdłuż drogi. Dla zabezpieczenia skarp muru przeciwpowodziowego od strony rzeki przewiduje się narzut kamienny. Rozwiązanie to zabezpieczy skarpę i mur przed podmywaniem w czasie podwyższonych stanów wody.