Przetarg na projekt pawilonu dla małp w ZOO

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie nowego budynku małpiarni i przylegającego do niego terenu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Termin składania ofert mija 28 maja. Wybrany wykonawca będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją powierzchnia nowo zaprojektowanego kompleksu ma być kilkukrotnie większa od obecnego pawilonu i wyniesie około 4300 m/kw. Główne wejście do nowej małpiarni ma się znaleźć od strony budynku Akwarium w południowo-wschodniej części ZOO. Małpiarnia będzie się składać m.in. z wybiegów wewnętrznych, zewnętrznych, przestrzeni dla zwiedzających oraz zaplecza. Wybiegi podzielone zostaną na trzy moduły zgodne z kontynentalnym zasięgiem występowania zamieszkałych w nich zwierząt: Ameryka Południowa, Afryka Środkowa, Azja Południowo-Wschodnia. Obiekt w tej części będzie jednokondygnacyjny.

Wewnątrz budynku powstaną wybiegi a także przestrzenie edukacyjne, w którym zamieszkiwać będą różne gatunki gadów, płazów i owadów występujące na poszczególnych kontynentach. Każda strefa geograficzna charakteryzować się będzie innym wystrojem. Jako pierwszy od wejścia usytuowany będzie wybieg „Ameryka Południowa” z kapucynkami i czepiakami. W części środkowej, na wybiegach części "Afryka" zobaczymy pawiany i koczkodany. Dalsza część budynku - "Azja"- stanie się domem dla gibonów i lutungów. W dwóch krainach - Ameryce Południowej i Azji - powstaną baseny dla tapirów i kapibar. Wystrój wszystkich wybiegów uzupełniony zostanie naturalnymi pniami drzew, konarami i wiszącymi z sufitów linami.

Zewnętrzne ekspozycje w obiekcie zostaną oddzielone od zwiedzających specjalnymi szybami, a część ogrodzenia będzie lita. Na wybiegach powstaną aranżacje roślinne, baseny oraz konstrukcje drewniane dla zwierząt. Na parterze zaplecza małpiarni znajdą się m.in.: pomieszczenia socjalne obsługi, kuchnia dla zwierząt oraz pomieszczenie central wentylacyjnych. Pomieszczenia techniczne tj. elektryczne, węzeł cieplny, techniki basenowej, przyłącza wody i kanalizacji znajdą się na poziomie -1. Przy wyjściu z budynku zaprojektowane zostaną toalety. Budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W częściach wejściowych do nowej małpiarni mają powstać duże przeszklenia zapewniające doświetlenie wnętrza. Rośliny, które znajdą się na zewnątrz oraz te rosnące wewnątrz budynku stworzą spójny kompleks zieleni. Część elewacji parteru, będzie pokryta stalowymi kratami, które zostaną obsadzone pnączami. Elewację drugiej kondygnacji pokryje strukturalny tynk w jasnych barwach.

Środki finansowe przewidziane na pierwszy etap prac czyli m.in. dokumentację projektową w WPF m.st. Warszawy wynoszą blisko 2 mln złotych. Przygotowany projekt będzie dokumentem, na podstawie którego w przyszłości wykonawca będzie mógł przeprowadzić prace budowlane.