Przetarg na Marsa

Ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Marsa na odcinku od ulicy Naddnieprzańskiej do ulicy Żołnierskiej. Termin składania ofert mija 27 lipca 2010 r.

Modernizacja ulicy ma trwać 24 miesiące. Oferenci mogą ten termin skrócić maksymalnie o 6 miesięcy.  Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę zarówno cena jak i termin realizacji.

Zakres modernizacji obejmuje budowę dwóch nowych wiaduktów nad linią kolejową, przebudowę skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską oraz fragmentu ulicy Marsa do skrzyżowania z ulicą Żołnierską.