Przetarg na koncepcję kolejnego odcinka Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego).

Koncepcja programowa ma być wykonana w co najmniej czterech wariantach.

·        Wariant 0 – to odstąpienie od realizacji inwestycji, będące wariantem wyjściowym, do którego będą porównywane pozostałe warianty inwestycyjne.

·   Wariant 1 – droga główna ruchu przyspieszonego (GP). Wariant zakłada zaprojektowanie bezkolizyjnych jezdni głównych z dwoma pasami ruchu każda, z torowiskiem w pasie dzielącym ul. Nocznickiego, oraz jezdni lokalnych w poziomie terenu ze skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową.

·       Wariant 2 – przewiduje parametry techniczne jak dla drogi głównej (G) z możliwością zastosowania parametrów wyższych. Wariant zakłada poprowadzenie jezdni głównych na estakadach co najmniej nad skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza i wyjazdem z pętli Młociny, a ponadto skrzyżowania w poziomie terenu z ul. Wólczyńską i Arkuszową oraz w miejscach niezbędnych do obsługi przyległych terenów. Wariant 2 dopuszcza możliwość zaprojektowania dodatkowych odcinków na  estakadach lub w tunelu, jeżeli będzie to uzasadnione wynikami prognoz ruchu. Wskazane jest zminimalizowanie kolizji jezdni głównych z torowiskiem tramwajowym.

·     Wariant 3 – zakłada parametry projektowe jak dla klasy drogi głównej (G) z dwoma jezdniami głównymi po dwa pasy ruchu każda w poziomie terenu oraz jezdnie serwisowe do obsługi przyległego terenu. Wariant przewiduje skrzyżowania z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową oraz torowisko tramwajowe w pasie dzielącym ul. Nocznickiego.

We wszystkich wariantach zaprojektowane zostaną obustronne ciągi piesze i drogi dla rowerów oraz  zieleń izolacyjna (minimum jeden rząd drzew po każdej stronie drogi).

Termin składania ofert mija 12 maja 2022 r. Okres realizacji zadania, to 24 miesiące od dnia podpisania umowy.