Przetarg na budowę Wybrzeża Helskiego

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie od ul. Okrzei do Wybrzeża Puckiego wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.

Termin składania ofert: 24.09.2018 r.

Termin wykonania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

  

 

 

 

Na zakres zamówienia składają się:

- prace budowlane ZMID

 •  roboty drogowe,
 •  budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego w postaci muru oporowego,
 •  budowa kładki pieszo-rowerowej,
 •  zieleń drogowa,
 •  odwodnienie drogi,
 •  przebudowa sieci wodociągowej,
 •  przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 •  budowa oświetlenia,
 •  przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
 •  sygnalizacja świetlna.

 - roboty budowlane MPWiK

 • przebudowa sieci wodociągowej: DN 150 w ul. Kłopotowskiego, DN 150 w ul. Okrzei i DN 100 w ul. Panieńskiej.