Przetarg na budowę Marsa i Żołnierskiej

Ogłoszony został przetarg na budowę ulic Marsa i Żołnierskiej do granic miasta. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące zadania:
- budowa wewnętrznych wiaduktów w ciągu jezdni głównych ul. Marsa nad torami kolejowymi linii kolejowej Warszawa - Dorohusk,
- budowa estakady w ciągu jezdni głównej (południowej) nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i Okularową oraz nad skrzyżowaniem ulic Żołnierskiej, Rekruckiej i Marsa,
- budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad ul. Żołnierską pomiędzy rezerwatem Kawęczyn a osiedlem Wygoda,
- rozbiórka i budowa wiaduktów nad torami kolejowymi linii kolejowej Warszawa - Terespol w ciągu ul. Żołnierskiej,
- budowa wiaduktów w ciągu ul. Żołnierskiej nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków oraz węzła z tą ulicą,
- budowa dwujezdniowej ul. Żołnierskiej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, chodnikami i ścieżką rowerową.

Termin składania ofert upłynie 9 kwietnia 2015 r. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy na wykonanie prac.