Przetarg na budowę Łodygowej

Ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Łodygowej. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 kwietnia 2017 r. Podczas oceny ofert zastosowane będą dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%). Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 66 tygodni (ok. 16 miesięcy) od dnia podpisania umowy na wykonanie prac.

Ul. Łodygowa zostanie przebudowana na odcinku ok. 1700 m od skrzyżowania z ul. Radzymińską do granicy z Ząbkami. Powstaną dwie jezdnie główne z dwoma pasami ruchu każda, jezdnie serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe, wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna. Przebudowie ulegnie także skrzyżowanie ulic: Radzymińskiej, Łodygowej i Młodzieńczej oraz wprowadzona zostanie koordynacja z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach Radzymińskiej z ul. Krynoliny i z ul. Bystrą.