Przetarg na budowę kładki na Płowieckiej rozstrzygnięty

Rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę kładki dla pieszych nad Płowiecką przy skrzyżowaniu z Traktem Lubelskim. Przy ocenie ofert pod uwagę brane były dwa kryteria: cena (60%) i okres rękojmi (40%). Najkorzystniejszą ofertę - z ceną 3,7 mln zł 96-miesięcznym okresem rękojmi - złożyło Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty. Wybrany w przetargu wykonawca wybuduje kładkę w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.