Przełączenie ruchu na nową jezdnię Łodygowej

W piątek 6 lipca około godz. 21.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Łodygowej. Na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Wolińskiej ruch zostanie skierowany na nowo wybudowaną jezdnię północną, a istniejąca jezdnia zostanie wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej przebudowa. Nie będzie możliwy wyjazd na ul. Łodygową z ul. Pszczyńskiej po stronie południowej oraz ulic: Przewoźników i Wschodniej. Przejezdne będzie skrzyżowanie z ulicami: Wyspową i Potulicką.