Przebudowa Wybrzeża Helskiego

Podpisaliśmy z firmą Skanska umowę na przebudowę ulic: Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na odcinku o długości ok. 2,2 km od ul. Okrzei do ul. Wybrzeże Puckie. Zakres prac obejmie budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż Wisły w postaci muru oporowego, roboty drogowe, budowę kładki pieszo-rowerowej nad kanałem w Porcie Praskim, sygnalizacji, oświetlenia, nasadzenia zieleni, przebudowę infrastruktury technicznej oraz roboty MPWiK – przebudowę sieci wodociągowej.
Jezdnia na przebudowywanym odcinku będzie miała trzy pasy ruchu – dwa na północ i jeden na południe. Po obu jej stronach zbudowane zostaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Droga rowerowa po stronie zachodniej będzie połączona z istniejącą ścieżką rekreacyjną nad Wisłą.
Umowa przewiduje, że prace o wartości 76 mln zł zostaną wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia jej podpisania.