Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Gen. Zajączka

W związku z budową dojazdów do powstających wiaduktów w ulicy Andersa oraz przebudową skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Gen. Zajączka, w nocy z 26 na 27 kwietnia zamknięta zostanie zachodnia część ulicy Mickiewicza (w kierunku centrum). Ruch będzie się odbywał częścią wschodnią, po jednym pasie w każdym kierunku. Zmiana ta spowoduje, że niemożliwy będzie skręt z ulicy Mickiewicza w zachodnią część ulicy Gen. Zajączka. Do ul. Gen. Zajączka będzie można dojechać aleją Wojska Polskiego i ulicą Felińskiego.

Ruch na ul. Mickiewicza zostanie przywrócony wraz z oddaniem do użytku zachodniego wiaduktu w ul. Andersa.