Prace na Wybrzeżu Helskim i Szczecińskim

Trwa realizacja inwestycji polegającej na budowie zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przebudowie Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego na odcinku od Portu Praskiego do mostu Gdańskiego. W piątek 10 września ok. godz. 22.00 rozpocznie się układanie ostatniej (ścieralnej) warstwy nawierzchni. Prace wymagają zamknięcia jezdni oraz odcinków ul. Kłopotowskiego, Okrzei i Ratuszowej u zbiegu z jezdniami Wybrzeża.

Objazd zamkniętego odcinka drogi poprowadzony zostanie ulicami: Jagiellońską, Zamoyskiego i Sokolą. W ul. Okrzei na odcinku od granicy budowy do skrzyżowania z ul. Sierakowskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Umożliwi to dojazd do posesji.

Dla pieszych dostępny będzie nowo wybudowany chodnik po stronie Wisły. Ruch rowerowy możliwy będzie ścieżką rekreacyjną wzdłuż rzeki.

Prace związane z układaniem nawierzchni jezdni Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego zakończą się w poniedziałek 13 września ok. godz. 6.00. Powróci wówczas dotychczasowa organizacja ruchu, czyli po jednym pasie w każdą stronę. Prace wykończeniowe i nasadzenia zieleni wymagają pozostawienia prawego pasa jezdni wyłączonego z ruchu. Po zakończeniu inwestycji przejazd w kierunku mostu Gdańskiego będzie możliwy dwoma pasami.

Termin realizacji inwestycji mija w styczniu 2022 r. Do tego czasu zakończy się budowa dróg rowerowych, posadzona zostanie zieleń, zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wykonane oznakowanie drogi.