Prace na skrzyżowaniu ulic Zdziarskiej i Ostródzkiej zostaną wznowione

Wkrótce wznowione zostaną prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Zdziarskiej i Ostródzkiej. Ogłoszenie upadłości dotychczasowego wykonawcy spowodowało zmianę sposobu realizacji inwestycji i terminu jej zakończenia. Przywrócenie możliwości przejazdu przez skrzyżowanie ma nastąpić do końca czerwca 2023 r. Ograniczenia w ruchu związane z pracami na skrzyżowaniu nie zbiegną się w czasie z przebudową ul. Kąty Grodziskie.

Umowa na rozbudowę skrzyżowania ulic Zdziarskiej i Ostródzkiej podpisana z firmą Planeta SA w sierpniu 2021 r. przewidywała zakończenie inwestycji w październiku 2022 r. Tempo realizacji prac było jednak niezadowalające i termin określony w umowie stawał się coraz mniej realny. Sytuacja ta wynikała ze złej kondycji finansowej generalnego wykonawcy, który złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość spółki Planeta SA 25 października 2022 r. Plac budowy przejął z tym dniem syndyk. Dotychczasowi inwestorzy - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - odstąpili od umowy z firmą Planeta SA.

Ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową skrzyżowania nadal obowiązują i są odczuwalne dla okolicznych mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez ten rejon Białołęki. Wykopy, które powstały w ramach budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej uniemożliwiają obecnie przywrócenie ruchu dwukierunkowego na zasadach obowiązujących przed rozpoczęciem inwestycji. Aby wznowić jak najszybciej prace i dokończyć przebudowę skrzyżowania Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wspólnie z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji przeanalizowali możliwości prawno-finansowe i opracowali nowy harmonogram działań.

Przeprowadzona została inwentaryzacja placu budowy, czyli podsumowanie prac i działań dotychczasowego wykonawcy inwestycji. Pozwala to określić zakres pozostałych do zrealizowania robót. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokończy prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta we współpracy z miejskim Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg zrealizują pozostałe prace polegające na dokończeniu budowy kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego oraz posadzeniu zieleni. Zapewnienie możliwości pełnego przejazdu przez skrzyżowanie ma nastąpić do końca czerwca 2023 r.

Bez ograniczeń w ruchu na ul. Kąty Grodziskie

Kolejną ważną inwestycją drogową, która będzie realizowana w przyszłym roku na terenie dzielnicy Białołęka jest przebudowa ul. Kąty Grodziskie na odcinku od ul. Zdziarskiej od ul. Berensona. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową ul. Kąty Grodziskie nie będą wprowadzane do czasu zapewnienia przejezdności skrzyżowania ul. Zdziarskiej i Ostródzkiej.