Prace na skrzyżowaniu ulic Zdziarskiej i Ostródzkiej zmierzają ku końcowi

Na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej i Zdziarskiej powstaje rondo wraz z przejściami dla pieszych na wszystkich wlotach. Budowane są także nowe chodniki, odwodnienie drogi i oświetlenie uliczne. W rejonie skrzyżowania posadzonych zostanie 20 drzew, ponad 1000 krzewów i 120 sadzonek traw ozdobnych. Przebudowa skrzyżowania połączona jest z inwestycją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, polegającą na budowie kanalizacji ściekowej.

Prace związane z budową odwodnienia drogi oraz wykonaniem jezdni na rondzie wymagają w najbliższych dniach zamknięcia skrzyżowania.

Od soboty, 12 sierpnia, od godziny 4:00 skrzyżowanie ul. Ostródzkiej i Zdziarskiej będzie nieprzejezdne. Objazd poprowadzi ulicami Berensona, Kąty Grodziskie, Zdziarską, Ruskowy Bród, Mańkowską i Fajną. Po wschodniej stronie skrzyżowania będzie dostępne przejście dla pieszych przez ulicę Zdziarską.

Ruch na skrzyżowanie wróci w pierwszej dekadzie września wraz z uruchomieniem ronda i zapewnieniem połączenia ulic Zdziarskiej i Ostródzkiej. W kolejnych tygodniach będą jeszcze prowadzone prace związane z budową chodników, sadzeniem roślin oraz roboty wykończeniowe.