Powstanie koncepcja kolejnego odcinka Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

Otwarte zostały oferty w przetargu na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego). Oferty złożyły firmy: Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k. na kwotę 1.599.000 zł, Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na kwotę 1.931.100 zł i Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. na kwotę 2.884.350 zł.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu otrzymanych ofert przez komisję przetargową.

Koncepcja programowa dla Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) obejmie co najmniej cztery warianty. We wszystkich wariantach przewidziane mają być obustronne ciągi piesze i drogi dla rowerów oraz zieleń izolacyjna (minimum jeden rząd drzew po każdej stronie drogi). Okres realizacji zadania to 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą.