Powstanie koncepcja kolejnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej

Ogłoszony został przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Radzymińskiej do ronda Żaba. Firmy zainteresowane wykonaniem koncepcji mają czas na złożenie ofert do 25 marca.

Obwodnica śródmiejska to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Aby domknąć ring, niezbędna jest budowa fragmentu wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej, łączącego rondo Wiatraczna z ul. Radzymińską, a następnie z rondem Żaba. Odcinek o długości 5,2 km od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej jest już projektowany. Dla dalszego odcinka – od ul. Radzymińskiej do węzła Żaba – ma powstać wielowariantowa koncepcja, a dla wybranego wariantu uzyskana decyzja środowiskowa. Działania te przeprowadzi wykonawca wybrany w ogłoszonym właśnie postępowaniu przetargowym.

Opracowanie ma uwzględniać co najmniej pięć wariantów. Trzy z nich będą stanowić optymalizację wariantów wskazanych w Studium komunikacyjnym obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Radzymińskiej do ronda „Żaba” wykonanym w listopadzie 2022 r. przez firmę Databout na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, a kolejne dwa warianty mają być opracowaniami autorskimi.

Dla wariantu pierwszego założono połączenie obwodnicy z ciągiem ul. Odrowąża dwiema estakadami. Relacja obwodnicy z ul. Starzyńskiego zapewniana byłaby poprzez skrzyżowanie na jednym poziomie.

Wariant drugi zakłada rozdzielenie jezdni obwodnicy na dwie odnogi przed rondem „Żaba”: jedną w stronę ul. Odrowąża i drugą prowadzoną pod nasypem kolejowym, łączącą się z ul. Starzyńskiego dwiema estakadami. W ramach takiego rozwiązania zapewnione byłoby połączenie obwodnicy z ul. Odrowąża poprzez skrzyżowanie z wyspą centralną.

Wariant trzeci zakłada rozwiązania przyjęte w wariancie pierwszym oraz przeniesienie przystanków komunikacji miejskiej pod wiadukt kolejowy.

Dwa kolejne warianty mają przedstawiać autorską propozycję wykonawcy. Ponadto wybrany wykonawca będzie miał za zadanie przygotować analizy i prognozy ruchu, w tym makro i mikrosymulacje ruchu dla każdego z proponowanych wariantów.

Zakończenie prac nad opracowaniem koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej ma nastąpić w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.