Powraca możliwość skrętu z ul. Żołnierskiej do Rembertowa

W środę 6 czerwca po godzinie 22.00 zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Żołnierskiej z ul. Marsa. Ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią ul. Żołnierskiej i powróci możliwość skrętu w lewo od strony granicy miasta w kierunku Rembertowa.