Poszerzamy ulicę Lazurową

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do trasy S8. Po zakończeniu inwestycji będą tam dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Droga ma być gotowa w listopadzie przyszłego roku.

Przebudowywany odcinek ul. Lazurowej ma długość ok. 500 m. Panująca, zimowa aura nie przeszkadza w budowie kanalizacji deszczowej, czyli systemu skutecznego odprowadzania wód opadowych z drogi. Wzdłuż ulicy pracują koparki zdejmujące wierzchnią warstwę gruntu. Powstają też wykopy, w których montowane będą widoczne już na placu budowy elementy kanalizacji. W przyszłym tygodniu w rejonie ul. Narwik rozebrany zostanie budynek kolidujący z powstającą drogą. Prace nie będą powodować w najbliższym czasie większych ograniczeń w ruchu drogowym.

Zgodnie z projektem na skrzyżowaniu z ul. Narwik powstanie naziemne przejście dla pieszych i przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Rozbudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne i wybudowane przystanki autobusowe. W ramach inwestycji posadzonych ma być 95 drzew. Pojawią się także nowe krzewy, byliny oraz trawniki.

Inwestycja jest jednym z dwóch zadań objętych projektem pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.