Postępu znowu przejezdna

Dzisiaj około godziny 14.00 otwarty zostanie przejazd ulicą Postępu na wprost przez skrzyżowanie z ulicą Cybernetyki. Rondo, które tam powstało to kolejny etap prac przy przebudowie ciągu ulic Cybernetyki i 17 Stycznia. Możliwość skrętu z ulicy Postępu w ulicę Cybernetyki powróci po wybudowaniu nowej, południowej jezdni ulicy Cybernetyki, czyli do końca bieżącego roku. Do tego czasu ma być również gotowy pierwszy z dwóch wiaduktów budowanych nad linią kolejową.

Utrzymanie obecnego tempa prac i realizacja robót w założonym terminie zależą w głównej mierze od warunków pogodowych. Jeśli będą sprzyjające, pod koniec roku kierowcy będą mogli przejechać od ulicy Rzymowskiego nową jezdnią ulicy Cybernetyki, następnie wiaduktem nad koleją i nową jezdnią ulicy 17 Stycznia aż do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury.

Inwestycję, która przewiduje połączenie ulic 17 Stycznia i Cybernetyki wiaduktem nad linią kolejową oraz poszerzenie tych ulic na odcinku od Żwirki i Wigury do ul. Rzymowskiego do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu realizuje firma Budimex. Koszt budowy to 63 miliony złotych.