Pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy odsłonięty

9 października odsłonięty został pomnik Prezydentów Wielkiej Warszawy – Stefana Starzyńskiego oraz jego zastępcy i najbliższego współpracownika, Juliana Spitosława Kulskiego. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta uczestniczył w budowie pomnika, wykonując prace przygotowawcze oraz koordynując proces budowlany.

Odlane z brązu rzeźby autorstwa Pawła Pietrusińskiego usytuowane są w sąsiedztwie ogrodów Zamku Królewskiego i Wisłostrady. Projekt powstał na podstawie zdjęcia z 1938 r., przedstawiającego prezydentów w trakcie inspekcji prac budowlanych na bulwarach, które miały przybliżyć miasto do Wisły.

Inicjatorem i pomysłodawcą budowy pomnika Prezydentów Wielkiej Warszawy był niedawno zmarły prof. Julian Eugeniusz Kulski — powstaniec warszawski, płk Wojska Polskiego, profesor architektury, wieloletni współpracownik Banku Światowego oraz fundator Fundacji Kulskich.