wtorek, 20 kwietnia 2021

Aktualności

Zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. 11 Listopada 15B

Na warszawskiej Pradze Północ w obiekcie przy ul. 11 Listopada 15B, w dawnym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych, powstały dwie nowe placówki. Funkcje zostały tak wkomponowane, aby w jednym budynku dwie placówki: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, mogły swobodnie działać rozdzielnie.

czytaj dalej

Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.
3 lipca br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizujący budowę pomnika Wojciecha Korfantego, wprowadził wykonawcę robót – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa na teren budowy.Prace polegające na przygotowaniu terenu pod posadowienie pomnika ruszyły chwilę po tym terminie po wcześniejszym zabezpieczeniu – ogrodzeniu terenu.

czytaj dalej

Halna 32 – wybór najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w dniu 25.01.2019 r. w wyniku badania i oceny ofert zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby...

czytaj dalej

Szanowni Państwo, Nadchodzący czas to najpiękniejsze dni w całym roku. To czas odpoczynku po ciężkiej całorocznej pracy, czas podsumowań, a równocześnie planów na kolejny nowy rok. Dziękujemy wszystkim Państwu za Waszą obecność w życiu naszej instytucji i mamy...

czytaj dalej

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w "Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta”.  

czytaj dalej

Budynki komunalne w Wawrze – otwarcie ofert

12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie...

czytaj dalej

Otwarcie ofert

W dniu 12 grudnia 2018 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu dotyczącym wykonania wielobranżowej inwentaryzacji budowlanej budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14...

czytaj dalej

Ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym.

W dniu 27 listopada 2018 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskał pozwolenie na użytkowanie ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz z pomostem widokowym i pochylnią dla...

czytaj dalej

Centrum Kreatywności Targowa 56

W dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum Kreatywności Targowa 56 odbyła się dyskusja pokonkursowa, przedmiotem której była koncepcja architektoniczno–budowlana adaptacji nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie. Dyskusji...

czytaj dalej

Modernizacja Bursy nr 4 w Warszawie

W dniu 8 listopada 2018 roku została podpisana umowa z firmą GRUPA RB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w...

czytaj dalej

Umowa dotycząca budynku na Pl. Starynkiewicza

7 listopada SZRM podpisał umowę na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego budynku biurowego wraz z działką zlokalizowanego przy Placu Starynkiewicza 7/9 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i modernizacja budynku przy...

czytaj dalej

Wyniki konkursu

Ogłoszenie o wynikach konkursu na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Żadna z nadesłanych prac nie podlegała wykluczeniu. W trakcie obrad Sądu Konkursowego w dniu 16 października 2018 r. dokonano oceny prac konkursowych wg...

czytaj dalej

Szpital Południowy

Największa warszawska inwestycja w sektorze służby zdrowia nabiera ostatecznego kształtu. Choć wiecha zawisła na budynku 27 kwietnia br., to nie oznaczało to jednak zakończenia wszystkich prac budowlanych, a jedynie zamknięcie pewnego etapu. Sama bryła budynku, której...

czytaj dalej

Aktualny stan inwestycji

Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/ 

czytaj dalej

Oferty dot. Placu Starynkiewicza

Informujemy, że upłynął termin składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej stanu istniejącego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy Placu Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze”. Do momentu...

czytaj dalej

Przetargi w Wawrze

Informujemy, że zostały ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej oraz przy ul. Włókienniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa...

czytaj dalej

Aleja Główna w ZOO

Aleja Główna w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w nowej odsłonie. Zmieniła się nie tylko nawierzchnia ale również otoczenie. Nowe ławki, kosze na śmieci oraz inne elementy nadają jej nowy wygląd....

czytaj dalej

Stara 4

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu", na obiektach zlokalizowanych przy ul. Starej 4 w jednej z części trwają dostawy...

czytaj dalej

Pałacyk Konopackiego

Fatalny stan budynku (widoczny na zdjęciach) wymaga przeprowadzenia wielu prac zabezpieczających i konserwacyjnych. Przede wszystkim odgrzybienia, które choć mało efektowne, muszą jednak przynieść efekt. Tak, by obiekt mógł przez kolejne lata, nieprzerwanie służyć...

czytaj dalej

Okopowa 5A

Trwają prace modernizacyjne w budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 5A. Szczegóły http://szrm.pl/modernizacja-budynku-bursy-nr-6-przy-ul-okopowej-55a/

czytaj dalej

Jagiellońska 28

Budynek Teatru Baj odzyskuje dawny blask, jednocześnie przystosowywany jest do pełnienia nowych funkcji. Więcej szczegółów http://szrm.pl/ul-jagiellonska-28/

czytaj dalej

Paska 10

W dniu dzisiejszym (8 października 2018 r.) podpisana została umowa z formą „SAWA-TECH. Projektowanie-wykonawstwo” spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 w Warszawie wraz z...

czytaj dalej

Halna 32

W budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 przy ul. Halnej 32 do czasu wyłonienia nowego wykonawcy trwają prace zabezpieczające. Umowa z poprzednim wykonawcą została wypowiedziana przez SZRM w sierpniu br.                  ...

czytaj dalej

Tarchomińska 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie uzyskał pozwolenie na użytkowanie w części szkolnej. Natomiast w części przedszkolnej tego obiektu trwają prace wykończeniowe, jednocześnie dostarczane jest wyposażenie.  ...

czytaj dalej

Otwarcie ofert dotyczących Halnej 32

5 października br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w związku z ogłoszeniem nr 619850-N-2018 z dnia 2018-09-20 r. dotyczącym na dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół...

czytaj dalej

Przetarg na roboty budowlane na ul. Halnej

W sierpniu br. SZRM zmuszony został do odstąpienia od umowy z dotychczasowym wykonawcą inwestycji na ul. Halnej. Jednak inwestycja musi zostać dokończona, ogłoszony został przetarg, który ma wyłonić nowego wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa...

czytaj dalej

Otwarcie ofert

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert złożonych w związku z ogłoszeniem nr 601564-N-2018 z dnia 31 sierpnia 2018 na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu...

czytaj dalej

Budowa kanału zbiorczego na Placu Defilad

W dniu 8 września 2018 roku został ogłoszony przetarg na budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad – termin składania ofert 19 października 2018 roku. Głównym założeniem kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu...

czytaj dalej

Izba Pamięci na Woli

W dniu dzisiejszym tj. 10 września została podpisana umowa na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy...

czytaj dalej

Ogłoszenie wyników konkursu

20 sierpnia br. w SZRM odbyło się publiczne ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania...

czytaj dalej

Budynek przy ul. 11 Listopada

Na warszawskiej Pradze Północ w starym budynku administracyjnym ZGN oraz pomieszczeniach gospodarczych został przeprowadzony generalny remont, a oba obiekty zostaną przebudowane i połączone łącznikiem. Dzięki modernizacji przy ul. 11 Listopada powstanie około 900 m²...

czytaj dalej

Prace na Jagiellońskiej 28

Trwają prace w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, który łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone dla Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i...

czytaj dalej

Tarchomińska 4 na finiszu

Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 na Pradze trwają ostatnie prace, w tym porządkowe. Wszystko wskazuje na to, że od września uczniowie trafią do nowych, nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych. Mimo trwających ostatnich prac w...

czytaj dalej

Zamówienie publiczne ul. Paska 10

Do 9 sierpnia br. można składać oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 9 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka...

czytaj dalej

Pracownik SZRM na podium

W dniach 17-22 VII br. w miejscowości Szeged (Węgry) odbywały się XI Klubowe Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi IDBF. Dwa złote medale na dystansie 200 i 500 m w konkurencji Senior B Open łodzi 10-cio osobowych zdobyła Spójnia Warszawa, w składzie której walczył...

czytaj dalej

Upłynął termin składania ofert

Informujemy, że w dniu 22.06.2018 r. o godz. 09:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu...

czytaj dalej

Izba Pamięci na Woli

20 czerwca br. odbyło się spotkanie związane z przygotowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Na Woli”. W spotkaniu uczestniczyli Pani Wanda Traczyk-Stawska, która jest inicjatorką opieki nad cmentarzem Powstańców...

czytaj dalej