Otwarcie wschodnich wiaduktów w ul. Żołnierskiej i weekendowe zamknięcie łącznicy Strażackiej

W nocy z piątku na sobotę (z 13 na 14 lipca) około godz. 22.00 nastąpią zmiany w organizacji ruchu na budowie Marsa i Żołnierskiej:

- udostępnione dla ruchu zostaną wiadukty w ul. Żołnierskiej (nad torami i ul. Strażacką) oraz wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej do węzła Czwartaków. Zamknięty zostanie natomiast zachodni wiadukt i rozpocznie się jego przebudowa;

- wyłączona z ruchu zostanie łącznica ul. Strażackiej pod wiaduktami w ul. Żołnierskiej. Zamknięcie związane jest z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni. Objazdy zostaną poprowadzone do ul. Marsa i węzła Czwartaków. Łącznica zostanie ponownie otwarta w poniedziałek 16 lipca w godzinach porannych.