Otwarcie skrzyżowania z ul. Czwartaków, zmiany na ul. Strażackiej

Na sobotę 30 marca na godz. 22.00 zaplanowane zostało wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Żołnierskiej, ul. Strażackiej oraz węźle Czwartaków:

  • obydwie jezdnie ul. Żołnierskiej na odcinku pomiędzy ul. Strażacką i granicą miasta zostaną udostępnione do ruchu,
  • otwarty dla kierowców zostanie cały węzeł z ul. Czwartaków; udostępnione zostaną obydwa wiadukty, jezdnie łączące ul. Żołnierską z ul. Czwartaków a sama ul. Czwartaków odzyska połączenie z ul. Żołnierską z możliwością wjazdu i wyjazdu w każdym kierunku,
  • na węźle z ul. Strażacką rozpoczną się prace przy budowie ul. Strażackiej pod wiaduktem. Aby można je było bezpiecznie realizować wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Prace w tym miejscu mają potrwać do 26 kwietnia.

Inwestycja polegająca na przebudowie ulic Marsa i Żołnierskiej ma zakończyć się w lipcu 2019r.