Otwarcie przejazdu pod wiaduktami przy Czwartaków oraz zmiany w ruchu na Strażackiej

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 1 na 2 lipca) otwarty zostanie przejazd pod wiaduktami przy węźle z ul. Czwartaków. Tym samym kierowcy będą mogli skręcić w lewo z ul. Czwartaków w ul. Żołnierską (w kierunku ul. Marsa) oraz z ul. Żołnierskiej (od granicy miasta), w ul. Czwartaków.

W tym samym czasie, w związku z przystąpieniem przez Wykonawcę do kolejnego etapu prac przy ul. Strażackiej, nastąpi zmiana w organizacji ruchu. Dotychczasowe ograniczenia zostaną utrzymane, a ponadto kierowcy jadący ul. Żołnierską od strony granicy miasta nie będą mogli skręcić w prawo w ul. Strażacką, a jadący od Targówka nie będą mogli wyjechać w prawo w ul. Żołnierską, w kierunku ul. Marsa. Taka organizacja ruchu przewidziana jest do połowy lipca.