Otwarcie kolejnego fragmentu Żołnierskiej

20 grudnia ok. godz. 22 udostępniona do ruchu będzie zachodnia (w kierunku centrum) jezdnia ul. Żołnierskiej przed skrzyżowaniem z ul. Marsa. Przywrócona zostanie także możliwość skrętu w lewo, w kierunku Rembertowa. Ruch w kierunku Ząbek będzie odbywał się tak jak dotychczas – po wschodniej stronie budowanej nad skrzyżowaniem estakady.