Oferty na projekt obwodnicy śródmiejskiej otwarte

Otwarte zostały oferty w przetargu na dokumentację projektową obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Oferty złożyło siedem firm i konsorcjów. Przy ocenie będą wzięte pod uwagę dwa kryteria: cena (90%) i skrócenie terminu wykonania zamówienia maksymalnie o cztery miesiące (10%).

Wszyscy oferenci zaproponowali skrócenie 30-miesięcznego terminu o cztery miesiące, natomiast ceny kształtują się pomiędzy 6,9 mln (Mosty Katowice z Katowic) a 16,9 mln zł (konsorcjum TPF z Warszawy i CertusVIA z Warszawy). Przyjęte zostały następujące założenia projektowe:

 • droga o parametrach klasy G,

 • obustronne chodniki, jednostronna, dwukierunkowa ścieżka rowerowa,

 • tunel pod rondem Wiatraczna,

 • wiadukty nad torami kolejowymi z przystankami autobusowymi i zejściami,

 • jednopoziomowe skrzyżowanie z Trasą Świętokrzyską,

 • węzeł z ul. Radzymińską w układzie etapowym.

Ponadto wykonawca projektu będzie zobowiązany do:

 • przeanalizowania dwóch wariantów przekroju: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz dwie jezdnie po trzy pasy, w tym jeden buspas,
 • wprowadzenia ułatwień dla ruchu pieszego pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej,

 • zaproponowania rozwiązań dotyczących długości tunelu pod rondem Wiatraczna z oceną kosztów i wpływu na środowisko,

 • dokonania analizy możliwości przesunięcia trasy do ul. Zabranieckiej i torów kolejowych na odcinku od Trasy Świętokrzyskiej do ul. Radzymińskiej,

 • przedstawienia co najmniej trzech wariantów inwestycyjnych