Nowy wiadukt w ul. Marsa otwarty

W związku z ekspertyzą Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą, że dotychczas użytkowany wiadukt w ul. Marsa jest w stanie grożącym katastrofą budowlaną i stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzi, przeprawa została dzisiaj w nocy wyłączona z użytkowania, a ruch w kierunku Marysina Wawerskiego i Rembertowa skierowano na nowo wybudowany wiadukt.

W ramach trwającej przebudowy ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej kształt zmieniły skrzyżowania z ul. Chełmżyńską i Żołnierską. Wybudowano także dwa nowe wiadukty nad linią kolejową. Pierwszy z nich – w kierunku centrum miasta - został udostępniony kierowcom w styczniu br. Drugi, prowadzący ruch w kierunku ul. Żołnierskiej na skutek awaryjnego zamknięcia starej przeprawy został uruchomiony dzisiaj w nocy. Wiadukt zgodnie z obowiązującą, tymczasową organizacją ruchu przeznaczony jest wyłącznie dla ruchu samochodowego.  

Warunkiem zakończenia całej inwestycji jest rozstrzygnięcie kwestii ochrony akustycznej sąsiadujących z nią nieruchomości. W tej sprawie toczy się postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.