Nową drogą na lotnisko

Do 12 sierpnia firmy zainteresowane budową ciągu ulic 17 stycznia i Cybernetyki (odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Rzymowskiego) mają czas na składanie ofert w ogłoszonym dzisiaj przetargu. Konkurencyjność ofert będzie uzależniona nie tylko od ceny ale i od terminu realizacji prac, który określony na 18 miesięcy może być przez oferentów skrócony - maksymalnie o 6 miesięcy. Suma punktów przyznanych za cenę oraz termin realizacji pozwoli wskazać najkorzystniejszą ofertę.

Projekt ulicy przewiduje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, obustronnych chodników oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Powstaną także wiadukty nad linią kolejową oraz planowaną trasą NS oraz dwa ronda: na skrzyżowaniu z ul. Postępu oraz z ul. Wirażową.